1

Тема: POST, GET запроси

Народ, допоможіть плз... Потрібний приклад POST і GET запросів без використання додаткових бібліотек... А ще, якщо хтось знає, то завантаження коду сайту (html) в блокнот (*.txt)...

2

Re: POST, GET запроси

А що пише Гугловський? Чи ви його навіть не відкривали?

3

Re: POST, GET запроси

Я гуглив, але більшість кодів використовують додаткові бібліотеки...

4 Востаннє редагувалося o_0ps (19.01.2014 22:41:25)

Re: POST, GET запроси

Якщо комусь треба:

#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <winsock2.h>
#pragma comment(lib, "ws2_32.lib")
SOCKET xopen(const char* address, unsigned short port);
int xwrite(SOCKET sock, const char* src, int size);
int xread(SOCKET sock, char* dst, int size);
 
int main(void) {
  // HTTP - запрос для получения страницы текущей темы этого форума
  char*  http = "GET [url]http://www.w3.org/2008/09/msnws/papers/trustprivacy.html [/url] HTTP/1.0\r\n"\
         "Host: www.w3.org\r\n\r\n";
  int    res;
  SOCKET sock;
  FILE*  fp;
  char   buf[4096]; // буфера приёма данных 4-KB
  WSADATA data;
 
 if(WSAStartup(MAKEWORD(2, 0), &data) != 0) 
    exit(1);
 
  sock = xopen("www.w3.org", 80); // соединение с сервером
  if(sock == NULL)
    exit(2);
  puts("Connection server...");
 
  // посылаем HTTP-запрос серверу
  if(xwrite(sock, http, strlen(http)))
    puts("Start upload data...");
  else
    goto error;
 
  Sleep(1000u);
 
  // создаём файл для записи страницы
  fp = fopen("E:\\tmp.html", "w+");
 
  // читаем страницу по 4-KB
  while((res = xread(sock, buf, sizeof(buf))) > 0) {
   buf[res] = '\0';
   fwrite(buf, sizeof(char), strlen(buf), fp);
  }
  fflush(fp);
  fclose(fp);
 
  puts("Finish uploaden file.");
error:
  closesocket(sock);
  WSACleanup();
 
  getchar();
  return 0;
}
 
 
// функция по установке соединения с сервером
SOCKET xopen(const char* address, unsigned short port) {
  SOCKET sock;
  sockaddr_in addr;
  hostent* host = NULL;
 
  memset(&addr, 0, sizeof(sockaddr_in));
  addr.sin_family = AF_INET;
  addr.sin_port = htons(port); 
  host = gethostbyname(address);
  if(host == NULL) 
    return NULL;
  memcpy(&addr.sin_addr, host->h_addr_list[0], host->h_length);
  
  sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
  if(sock == INVALID_SOCKET) 
    return NULL;        
  if(connect(sock, (sockaddr*)&addr, sizeof(sockaddr_in)) == SOCKET_ERROR ) 
    return NULL;
  return sock;
}
 
// посылка данных серверу
int xwrite(SOCKET sock, const char* src, int size) {
  return (send(sock, src, size, NULL) == SOCKET_ERROR) ? 0 : 1;
}
 
// чтения данных с сервера
int xread(SOCKET sock, char* dst, int size) {
  int res = recv(sock, dst, size, NULL);
  if(res == SOCKET_ERROR)
    return -1;
  return res;
}
Подякували: koala1