Тема: Паліндром

Привіт! Є задачка:
Паліндром – це слово, що однаково читається в обох напрямках (зліва направо та справа наліво). Визначте, чи є задане слово паліндромом.

Вхідні дані:
   Кількість тестових рядків не більша 100. Кожен рядок містить одне слово, яке складається з маленьких латинських літер і має довжину L (1 ≤ L ≤ 200).

Вихідні дані:
   Для кожного тестового рядка вивести Yes, якщо слово є паліндромом, і No у протилежному випадку.

Ось код:

#include <iostream>
#include <string>
#include <algorithm>
 using namespace std;

 
bool is_palindrom(const string &s) {
 return equal(s.begin(), s.end(), s.rbegin());
}
 
int main() {
 string palindrom;

 while(cin >> palindrom) {
      
  if (is_palindrom(palindrom))
   cout <<"Yes"<< endl;
  else
   cout << "No" << endl; 
 }

}

Питання: що потрібно написати, щоб дані можна було б вводити тільки 100 разів? Дякую.

2

Re: Паліндром

  for (int i = 0; i < 100; i++) {
    cin >> palindrom;
    if (is_palindrom(palindrom))
      cout << "Yes" << endl;
    else
      cout << "No" << endl;
  }
Подякували: koala1

3

Re: Паліндром

Дякую