1

Тема: Сортування злиттям

Як знайти left and right

public static void MergeSort(int[] input, int left, int right)
{
  if (left < right)
  {
    int middle = (left + right) / 2;
 
    MergeSort(input, left, middle);
    MergeSort(input, middle + 1, right);
 
    //Merge
    int[] leftArray = new int[middle - left + 1];
    int[] rightArray = new int[right - middle];
 
    Array.Copy(input, left, leftArray, 0, middle - left + 1);
    Array.Copy(input, middle + 1, rightArray, 0, right - middle);
 
    int i = 0;
    int j = 0;
    for (int k = left; k < right + 1; k++)
    {
      if (i == leftArray.Length)
      {
        input[k] = rightArray[j];
        j++;
      }
      else if (j == rightArray.Length)
      {
        input[k] = leftArray[i];
        i++;
      }
      else if (leftArray[i] <= rightArray[j])
      {
        input[k] = leftArray[i];
        i++;
      }
      else
      {
        input[k] = rightArray[j];
        j++;
      }
    }
  }
}

2

Re: Сортування злиттям

Як знайти left and right?
> При "зовнішньому" виклику функції MergeSort left і righ це перший і останній елементи масиву відповідно.

Подякували: koala, Mister2

3

Re: Сортування злиттям

Параметр left, до речі, взагалі не потрібен. Достатньо передавати тільки input та count з відповідним зсувом.

Подякували: Arete, Mister, leofun013