1

Тема: Допоможіть дописати програму

Програма представляє собою стек, куди записуються вагони. Вагон має тип і унікальний порядковий номер.
Є функція Generate, яка рандомізують тип вагона і номер його.
Але, після того як вона виводить, я хочу що б вона показала ці номери, наприклад, в типі вагона 'A'. Але, воно його не відображає.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

interface IStack {
  Boolean Empty();
  object Pop();
  object Push(object elements);
  object Peek();
  void Generate(int qty);
  void Display();
  void DisplayAll();
}

class Carriage {
  public int CarriageNumber {
    get; protected set;
  }

  public string CarriageType {
    get; protected set;
  }

  public Carriage(string type, int number) {
    this.CarriageNumber = number;
    this.CarriageType = type;
  }

  public override string ToString() {
    return CarriageNumber.ToString() + "/" + CarriageType;
  }
}

class Stack : IStack {
  int StackSize;
  int top;
  object[] item;

  public int StackSizeProperty {
    get { return StackSize; }
    set { StackSize = value; }
  }

  public Stack() {
    StackSizeProperty = 11;
    item = new object[StackSize];
    top = 0;
  }
  
  public Stack(int capacity) {
    StackSizeProperty = capacity;
    item = new object[StackSizeProperty];
    top = 0;
  }

  public bool Empty() {
    if (top == 0) {
      return true;
    }
    return false;
  }

  public void Generate(int qty) {
    Random rnd = new Random();

    Console.Write("Enter number of trains: ");
    qty = int.Parse(Console.ReadLine());

    string[] car_type = { "a", "b" };

    for (int elements = qty; elements > 0; elements--) {
      item[elements] = rnd.Next(1, 100);
      int type = rnd.Next(car_type.Length);
      Console.WriteLine("Item " + elements + ": " + item[elements] + "/" + car_type[type]);
    }
  }

  public object Push(object elements) {
    if (top == StackSize) {
      Console.WriteLine("Stack is full.\n");
      return "Stack is full.";
    }
    else {
      item[++top] = elements;
      Console.WriteLine("Item was been pushed.\n");
      return "item was been pushed.";
    }
  }

  public void Entering(string CarriageType, int CarriageNumber) {
    Console.Write("\n\tEnter the type of train: ");
    CarriageType = Console.ReadLine();
    Console.Write("\tEnter the number of train: ");
    CarriageNumber = int.Parse(Console.ReadLine());
  }

  public object Pop() {
    if (Empty()) {
      Console.WriteLine("Stack is empty.\n");
      return "Nothing.";
    }
    else {
      return item[top--];
    }
  }

  public object Peek() {
    if (Empty()) {
      Console.WriteLine("Stack is empty.\n");
      return "Nothing.";
    }
    else {
      return item[top];
    }
  }

  public void Display() {
    for (int elements = top; elements > 0; elements--) {
      Console.WriteLine("Item " + elements + ": " + item[elements]);
    }
  }

  public void DisplayAll() {
    Console.WriteLine("All items: ");
    for (int elements = top; elements > 0; elements--) {
      Console.WriteLine("\t" + item[elements]);
    }
  }

  public void Exit() {
    do{ } while (Console.ReadKey().Key != ConsoleKey.Escape);
  }

  public int Entering() {
    Console.Write("\tEnter the number of train: ");
    return int.Parse(Console.ReadLine());
  }
}

class MainProgramStacks {
  static void Main() {
    Stack AtypeStack = new Stack();
    Stack BtypeStack = new Stack();

    int mm_choice = 0, type_choice = 0, peek_choice = 0,
      rmv_choice = 0, display_choice = 0, qty =0,
      CarriageNumberA = 0, CarriageNumberB = 0;
    while (true) {
      Console.WriteLine("- -- --- - Menu - --- -- -");
      Console.WriteLine("- 1 - Add an element   -");
      Console.WriteLine("- 2 - Peek top element  -");
      Console.WriteLine("- 3 - Remove top element -");
      Console.WriteLine("- 4 - Display stacks   -");
      Console.WriteLine("- -- --- - -- - --- -- -");
      mm_choice = int.Parse(Console.ReadLine());
      
      switch (mm_choice) {
        case 1:
          Console.Clear();
          while (type_choice != 4) {
            Console.WriteLine("- 1 - Add an element to type A: ");
            Console.WriteLine("- 2 - Add an element to type B: ");
            Console.WriteLine("- 3 - Generate elements:    ");
            Console.WriteLine("- 4 -      Exit      ");
            type_choice = int.Parse(Console.ReadLine());

            switch (type_choice) {
              case 1:
                AtypeStack.Push(new Carriage("a", AtypeStack.Entering()));
                break;
              case 2:
                BtypeStack.Push(new Carriage("b", AtypeStack.Entering()));
                break;
              case 3:
                AtypeStack.Generate(qty);
                break;
            }
          }
          break;
        case 2:
          Console.Clear();
          while (peek_choice != 3) {
            Console.WriteLine("- 1 - Peek top element of A type: ");
            Console.WriteLine("- 2 - Peek top element of B type: ");
            Console.WriteLine("- 3 -       Exit      ");
            peek_choice = int.Parse(Console.ReadLine());

            switch (peek_choice) {
              case 1:
                AtypeStack.Peek();
                break;
              case 2:
                BtypeStack.Peek();
                break;
            }
          }
          break;
        case 3:
          Console.Clear();
          while (rmv_choice != 3) {
            Console.WriteLine("- 1 - Remove element from type A: ");
            Console.WriteLine("- 2 - Remove element from type B: ");
            Console.WriteLine("- 3 -       Exit     -");
            rmv_choice = int.Parse(Console.ReadLine());

            switch (rmv_choice) {
              case 1:
                AtypeStack.Pop();
                break;
              case 2:
                BtypeStack.Pop();
                break;
            }
          }
          break;
        case 4:
          Console.Clear();
          while (display_choice != 4) {
            Console.WriteLine("- 1 - Display elements of type A: ");
            Console.WriteLine("- 2 - Display elements of type B: ");
            Console.WriteLine("- 3 - Display all elements:    ");
            Console.WriteLine("- 4 -      Exit      -");
            display_choice = int.Parse(Console.ReadLine());
            
            switch (display_choice) {
              case 1:
                AtypeStack.Display();
                break;
              case 2:
                BtypeStack.Display();
                break;
              case 3:
                AtypeStack.DisplayAll();
                BtypeStack.DisplayAll();
                break;
            }
          }
          break;
      }
    }
  }
}

2

Re: Допоможіть дописати програму

Велика купа питань до коду, переважно пов'язана із нерозділенням введення і обробки даних, та то таке. Просто ви самі собі життя ускладнюєте.
Уточніть, будь ласка, що саме ви робите з програмою і чого очікуєте. "воно його не відображає" - це надто загальний опис, якщо комп'ютер, наприклад, вимкнеться, то він теж підійде. Пишіть конкретно, що ви вводили, що програма виводить, а чого ви очікуєте.
Не зрозуміла логіка - у вас два стеки для вагонів різних типів, але функція Generate заповнює лише один зі стеків сумішшю типів. Можливо, у цьому і проблема, щоб сказати точніше, треба його запускати, а ставити собі VS лише заради цього я не буду, та й якби він стояв, я б цього не зробив - вам же ліньки продемонструвати, що робить ваша програма, то чому мені не має бути ліньки повторювати вашу роботу?

3

Re: Допоможіть дописати програму

koala написав:

Велика купа питань до коду, переважно пов'язана із нерозділенням введення і обробки даних, та то таке. Просто ви самі собі життя ускладнюєте.
Уточніть, будь ласка, що саме ви робите з програмою і чого очікуєте. "воно його не відображає" - це надто загальний опис, якщо комп'ютер, наприклад, вимкнеться, то він теж підійде. Пишіть конкретно, що ви вводили, що програма виводить, а чого ви очікуєте.
Не зрозуміла логіка - у вас два стеки для вагонів різних типів, але функція Generate заповнює лише один зі стеків сумішшю типів. Можливо, у цьому і проблема, щоб сказати точніше, треба його запускати, а ставити собі VS лише заради цього я не буду, та й якби він стояв, я б цього не зробив - вам же ліньки продемонструвати, що робить ваша програма, то чому мені не має бути ліньки повторювати вашу роботу?

Сама функція Generate - працює.
Але, коли ці числа сгенеровані я їх хочу відобразити всі в стеці А, наприклад, або ж в Б. Але коли я іх хочу відобразити, вони(рандомні данні) не виводяться. Потім я хотів доробити сортування, яке буду відображати всі рандомізовані дані по типу вагонів А та Б.

Post's attachments

111.png 9.52 kb, 127 downloads since 2018-03-19 

4 Востаннє редагувалося laketych (19.03.2018 23:00:46)

Re: Допоможіть дописати програму

laketych написав:
koala написав:

Велика купа питань до коду, переважно пов'язана із нерозділенням введення і обробки даних, та то таке. Просто ви самі собі життя ускладнюєте.
Уточніть, будь ласка, що саме ви робите з програмою і чого очікуєте. "воно його не відображає" - це надто загальний опис, якщо комп'ютер, наприклад, вимкнеться, то він теж підійде. Пишіть конкретно, що ви вводили, що програма виводить, а чого ви очікуєте.
Не зрозуміла логіка - у вас два стеки для вагонів різних типів, але функція Generate заповнює лише один зі стеків сумішшю типів. Можливо, у цьому і проблема, щоб сказати точніше, треба його запускати, а ставити собі VS лише заради цього я не буду, та й якби він стояв, я б цього не зробив - вам же ліньки продемонструвати, що робить ваша програма, то чому мені не має бути ліньки повторювати вашу роботу?

Сама функція Generate - працює.
Але, коли ці числа сгенеровані я їх хочу відобразити всі в стеці А, наприклад, або ж в Б. Але коли я іх хочу відобразити, вони(рандомні данні) не виводяться. Потім я хотів доробити сортування, яке буду відображати всі рандомізовані дані по типу вагонів А та Б.

неможу додати два скріншоти сразу одним постом

Post's attachments

222.png 5.91 kb, 140 downloads since 2018-03-19 

5

Re: Допоможіть дописати програму

Функція Display не виводить усі дані в масиві item - вона виводить тільки top з них, з top-й по 1-й. Я ніде не бачу у ваших дописах, що це її очікувана поведінка. До речі, так само Generate лишає купу елементів незаповненими (чи навпаки вилізає за межі масиву).